วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

Characters vs Characters v10 (Update Processes : 28/04/2015)

Characters vs Characters v10 (Processes is : 94%)


Category: Hero Arena
Tileset: Cityscape
Dimensions: 128x128
Playable Area: 128x128
Recommended Players: 6 vs 6

Choose from 31 different heroes from anime all to join the battle arena [With Player or AI (Computer)]
Modes: 
-ar ,-hs, -ds, -us, -ne, -nd, -n3, -n6, -nf, -nw, -sc, -fh, -sh, -bh

Note: You must install the latest Warcraft 3 patch (version 1.24b or newer) to play this map.

LINK DOWNLOAD (Coming Soon)
- (Epicwar.com)
- (Mediafire.com)
- (Mega.co.nz)
_______________________________________________________________ 
#--- CvC v10 Changelog ---#Coming Soon
(Update Processes : 28/04/2015)
Thank's for Play

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Characters vs Characters v9 (Update Processes: 26/05/2014)

Characters vs Characters v9 (Processes is : 100completed)Choose from 20 different heroes from anime all to join the battle arena [With Player or AI (Computer)]
Modes: -ar ,-hs, -ds, -us, -ne, -nd, -n2, -n3, -n4, -n5, -n6, -nf, -nw, -sc, -fh, -sh.

LINK DOWNLOAD
Characters vs Characters v9 (Epicwar.com)
Characters vs Characters v9 (Mediafire.com)
Characters vs Characters v9 (Mega.co.nz)
_______________________________________________________________ 
#--- CvC v9 Changelog ---#
New #
*Add new item
*Add new banned system
*Add new heros
Cloud Strife (ex-member of SOLDIER)
Strength - 45 + 3
Agility - 45 + 3
Intelligence - 0
Difficulty Rating - 9.4 / 10

Learns:
Braver [Q]
Dash towards opponent to stab them, then jump up and slam them down. Cloud quickly jumps to the targeted area, dealing damage to enemies within AoE and knock them back.

Damage: (2 x STR) + (5 x Level) + (2 x FS)
Damage type: Hero
Knock them back duration: 1 seconds
Target: Enemy
AoE: 275
Range: 600
Point: -200

Cooldown: 10 seconds.

Cross-Slash [W]
Charge and swing sword three times, knocking opponent away. Cloud will turn to track opponent if the first swing misses. Dealing damage per attacks.

Damage per attacks: (0.5 x STR) + (0.5 x AGI) + (4 x FS)
Damage per attacks type: Chaos
Attacks: 3
Target: Enemy
AoE: 275
Range: 560
Point: -200

Cooldown: 10 seconds.

Blade Beam [E]
Swing sword and release a blast of energy along the ground that explodes. Dealing damage to all non-hero enemies in a line. Dealing damage and knock them back to all enemies within AoE the first hero it strikes.

Damage to all enemies: ((3.5 x STR) + (1.75 x AGI) + (6 x FS))
Damage to all enemies target: Enemy
Damage to all enemies type: Chaos
Damage non-hero: (10 x FS)
Damage non-hero target: Enemy non-hero only
Damage non-hero: Spell
Knock them back duration: 1 seconds
AoE damage to all enemies: 350
Range: 550 + ((2 x STR) + (2 x AGI))
Cast range: 1000
Point: -350

Cooldown: 15 seconds.

Meteorain [R]
Meteorain (Casting)
Send several meteors up into the air that rain down on the opponent. The meteors will stun the opponent if they are hit by them while they are being sent into the air. Cloud gathers magic in form of meteors, letting it build up meteors every seconds, up to total meteors. Use abilities meteorain (Damage), it meteors to the targeted area, dealing damage per meteors and stunning enemies per meteors.

Meteors count up to: 2 every seconds
Meteors count 10 up to in: 5 seconds
Point per Meteors: -50

Cooldown: 30 seconds.

Meteorain (Damage)
Send several meteors up into the air that rain down on the opponent. The meteors will stun the opponent if they are hit by them while they are being sent into the air. Cloud gathers magic in form of meteors to the targeted area, dealing damage per meteors and stunning enemies per meteors.

Damage per meteors: (2 x STR) + (2 x AGI) + (4 x FS)
Damage per meteors type: Chaos
Meteors count: 1 to 10
Stun duration per meteors: 0.3 seconds
Target: Enemy
AoE per meteors: 400
Cast range: 1250

Limit Breaks
Cloud Strife’s limit breaks are categorized below.

Abilities: Omnislash Version 5 [T]
Require:
- 1000 Point

Abilities: Omnislash [T]
Require from spells 1 to 4:
- Braver
- Cross-Slash
- Blade Beam
- Meteorain

Type -damage or -d to display total increased damage and total omnislash require.

Default Ability:
Fusion Swords
The fusion swords (FS) are composed of six separate swords that assemble into a single large sword. Gives bonus damage. Deals damage per attacks and convert damage to point

Damage bonus FS): 50 + (10 per 50 STR)
Max damage bonus|r (FS): Unlimited
Damage per attacks and convert damage to point: 3.7 + ((0.01 x STR) + (0.02 x AGI))
Damage per attacks type: Chaos
Target: Enemy
Point: 0 to 1000
Max point: 1000


Type -damage or -d to display total increased damage and total omnislash require.


Attack range of 120 (melee).

*Add new and more
*Add new teleport of special creeps
*Add new stacking items for elixir's
*Add new assist system
*Add new modes (-unlimited score(-us))
-US: Unlimited Score, kill scores has been 9999.

Edit #
*Fixed skill bug for heros
*Fixed Multiboard and new
*Fixed all map cvc

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Characters vs Characters v8 (Update: 14/05/2013)

Choose from 17 different heroes from anime all to join the battle arena [With AI (Computer)]
Modes: -hs, -ds, ne, -nd, n2, n3, n4, n5, n6, -nf, -nw, -sc, fh, sh.


LINK DOWNLOAD
Characters vs Characters v8 (Epicwar.com)
Characters vs Characters v8 (Mediafire.com)
_______________________________________________________________ 
#--- CvC v8 Changelog ---#
    - New all map _______________________________________________________________ 

Thank's for download ^^ 
By Benzkung

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Modify Music & Speech


<<< Back to Select Language

Modify เสียง Music & Speech

ดาวน์โหลด Patcher 1.rar
ดาวน์โหลด Patcher v10.rar (เร็ว ๆ นี้)

วิธีใช้

 -ดาวน์โหลด Patcher 1.rar 
 -แตกไฟล์ Patcher 1.rar
 -คัดลอกหรือคัดโฟลเดอร์ Patcher 1
 -แล้ววางโฟลเดอร์ Patcher v1 ไว้ในโฟลเดอร์เกมส์ Warcraft III ครับ (เช่น D:\GAME\Warcraft III)
 -เข้าไปในโฟลเดอร์ Patcher 1
 -คลิกไฟล์ "Patcher" หรือ "Patcher.exe"
 -เมื่อคลิกแล้วจะทำการโหลด ให้รอสักครู่ จนเสร็จ
 -เข้าเกมส์ Warcraft III
 -ไปที่ Optoins / Sound
 -ติ๊กเครื่องหมายที่อยู่ตรง  3D Positional Audio ออก
 -เข้าเลือกเล่นแมพ CvC 
 -เสร็จแล้วครับ

"หมายเหตุ ถ้าไม่ต้องการเสียงให้ติ๊กที่ 3D Positional Audio เพื่อเอาเสียงออก ถ้าต้องการก็ติ๊กออกที่เดิมเลยครับ"
VDO

By Benzkung

Modify Music & Speech

<<< Back to Select Language

Modify Music & Speech


Download Patcher 1.rar
Download Patcher v10.rar (coming soon)

Usage

 -Download the Patcher 1
 -Extract the Patcher 1 anywhere
 -Cut the Patcher v1 folder
 -Paste the Patcher v1 folder into your Warcraft III Folder
 -Open the Patcher v1 folder
 -Execute the "Patcher" or "Patcher.exe"
 -Wait until the Patching done

For Mac

 -create new folder, whatever its name
 -copy your "war3xlocal.mpq" from your warcraft directory into "new folder" you created
 -also copy Patcher v1 folder into "new folder" you created
 -copy the "new folder" you created to your flash disk
 -go to your friend which have windows os
 -open the "new folder" from your flash disk
 -open the Patcherv1 folder
 -and execute the "Patcher" or "Patcher.exe"
 -wait until the Patching Done
 -and go back to your MAC
 -rename your "war3xlocal.mpq" in your warcraft directory to "war3xlocal_old.mpq" (this is for backup if you got the crash)
 -copy "war3xlocal.mpq" from "new folder" in your flash disk into your warcraft directory in you mac


* if you fail to patch the sound on your PC/Notebook or shutdown while patching, please run/execute Recover.bat
** If you didn't hear the sound after you patch it correctly, try disable 3D Positional Audio via Sound Option in the Game Menu.

VDO
By Benzkung

Modify Music & Speech

Select Language

English | Thai

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556